Zgłaszanie streszczeń

 1. Informacje ogólne
  • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim,
  • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,
  • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym,
  • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników zjazdu,
  • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja),
  • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30 czerwca 2018 roku.
  • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem,
  • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów,
  • Ocena przez recenzentów potrwa do 17 sierpnia 2018 roku,
  • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi 31 sierpnia 2018 roku.
 2. Kategorie tematyczne streszczeń
  Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:
  • Epidemiologia,
  • Badania doświadczalne,
  • Pomiar ciśnienia tętniczego,
  • Aspekty metaboliczne — cukrzyca, otyłość, inne,
  • Naczynia,
  • Serce,
  • Nadciśnienie wtórne,
  • Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego,
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego,
  • Różne.
 3. Układ streszczenia
  • Streszczenie musi zawierać:
   1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
   2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów,
   3. Nazwę instytucji oraz miejscowość,
   4. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski (nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami).
  • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 4. Instrukcja dotycząca zgłaszania streszczeń
  Za pośrednictwem systemu internetowego:

 

 

Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych wymogów przygotowania streszczenia.

 

 

 

Organizator:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl