Program merytoryczny

 

Piątek, 19 października 2018 roku
Sobota, 20 października 20186 roku
Czwartek, 18 października 2018 roku
Sala A (Sheraton, Sala Główna)
12.15–13.45 Sesja: Nadciśnienie i mózg
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka (Kraków), prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski (Gdańsk)
  Jakie powinno być docelowe ciśnienie tętnicze u pacjenta, który przebył incydent naczyniowy mózgu?
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
  Leczenie przeciwzakrzepowe w prewencji pierwotnej udaru mózgu
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka (Kraków)
  Czy leczenie nadciśnienia tętniczego może powstrzymać demencję?
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki (Gdańsk)
  Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z hipotonią ortostatyczną
prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)
13.4514.00 Przerwa
14.0014.30 Sympozjum satelitarne firmy Gedeon
Leczenie nadciśnienia tętniczego trudno kontrolowanego w świetle najnowszych zaleceń. Czy pojawił się nowy Spirohero?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)  
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin)

 
14.3015.30

Sympozjum satelitarne firmy Egis
 

  Pozahipertensyjne czynniki ryzyka sercowo naczyniowego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski (Poznań)
15.3015.45 Przerwa
15.4517.15 Wspólna sesja z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym: Co nowego w kardiologii 2017–2018?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski (Wrocław), prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski (Poznań)
  Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski (Wrocław)
  Ostre zespoły wieńcowe
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek (Poznań)
  Stabilna choroba niedokrwienna serca
prof. dr hab. n. med. Michał Tendera (Katowice)              
17.1517.30 Przerwa na kawę
17.3018.45 Walne Zgromadzenie PTNT
18.4519.00 Przerwa
19.0020.30

Uroczystość otwarcia zjazdu
High-altitude research: implications for hypertension and cardiovascular disease
Prof. Gianfranco Parati (Italy)

   
Sala B (Grand Hotel)
12.1513.45 Sesja: Ocena morfologii i funkcji serca w nadciśnieniu tętniczym 2018
Przewodniczący: dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. (Warszawa), dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny (Poznań)
  Ocena funkcji rozkurczowej             
dr n. med. Ewa Świerblewska (Gdańsk)
  Ocena funkcji skurczowej               
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka (Kraków)
  Morfologia i funkcja aorty             
dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska (Kraków)
  Serce w nadciśnieniu tętniczym wtórnym 
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski (Warszawa)
13.4514.00 Przerwa
14.0015.30 Prace oryginalne I
  Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak (Katowice), prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (Warszawa)
  Ocena gęstości naczyń siatkówki u dzieci z z nadciśnieniem tętniczym — wyniki wstępne  
Anna Rogowska (Warszawa), Łukasz Obrycki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
  Zmiany hemodynamiczne i uszkodzenie narządowe u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym rzekomym  
Łukasz Obrycki (Warszawa), Janusz Feber, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
  Prędkość fali tętna w łuku aorty oraz rozszerzalność aorty wstępującej u nastolatków z nadciśnieniem białego fartucha i rzekomym nadciśnieniem tętniczym 
Jędrzej Sarnecki (Warszawa), Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
  WYKŁAD EKSPERCKI:
Jaskra a nadciśnienie tętnicze
dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska, prof. nadzw. (Poznań)
  Zmiany hemodynamiczne w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym u dzieci i młodzieży  
Łukasz Obrycki (Warszawa), Anna Niemirska, Jędrzej Sarnecki, Mieczysław Litwin
  Znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz stosowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży — porównanie populacji miejskiej i wiejsko-miejskiej
Dawid Ostrówka (Gdańsk), Marta Jancewicz, Anna Szyndler, Tadeusz Dereziński, Maria Nowak, Anna Komand, Marcin Łubiarz, Magdalena Furtak, Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz
  Porównanie pomiarów gabinetowych ciśnienia tętniczego z całodobowych ambulatoryjnym pomiarem ciśnienie tętniczego w grupie dzieci i młodzieży    
Tadeusz Dereziński (Gniewkowo), Weronika Lewandowska, Anna Niemirska, Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
15.3015.45 Przerwa
15.4517.15 Sesja: Czy patomechanizm nadciśnienia ma znaczenie dla wyboru strategii terapii u osób starszych? Za i przeciw  
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków), prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (Warszawa)
  Sztywność dużych naczyń
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski (Kraków) 
  Mikrokrążenie
dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. nadzw. (Kraków)
  Układy RAA i sympatyczny
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (Warszawa)
  Age, blood pressure targets, and guidelines: rift between those who preach, those who teach, and those who treat
Prof. Franz H. Messerli (Bern, Switzerland)
17.1517.30 Przerwa na kawę
17.3018.45 Walne Zgromadzenie PTNT (Sala A)
18.4519.00 Przerwa
19.0020.30

Uroczystość otwarcia zjazdu

High-altitude research: implications for hypertension and cardiovascular disease
Prof. Gianfranco Parati 

Czwartek, 18 października 20186 roku
Sobota, 20 października 2018 roku
Piątek, 19 października 2018 roku
Sala A (Sheraton, Sala Główna)
7.30–8.15 Sesja śniadaniowa. Warsztaty pediatryczne
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (Warszawa), lek. Łukasz Obrycki (Warszawa)
Prezentacja przypadków i dyskusja
8.159.45 Sesja: Nadciśnienie u dzieci i młodzieży
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka (Poznań)
  Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży 2018 — co nowego?
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (Warszawa)
  Przezskórna plastyka tętnic w leczeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego i nadciśnienia tętniczego w chorobach aorty u dzieci
dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. nadzw. (Warszawa) 
  Ewolucja statusu ciśnienia tętniczego u dzieci
dr n. med. Michał Brzeziński (Gdańsk)
9.4510.00 Przerwa na kawę
10.0011.30 Sympozjum satelitarne firmy KRKA — Główny Sponsor

„Drugie śniadanie mistrzów”
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin), prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. (Warszawa), dr hab. n. med. Filip M. Szymański (Warszawa)

11.3011.45 Przerwa
11.4513.15 Sesja: Leczenie nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek 
Przewodniczący: dr hab. n med. Tomasz Irzyniec (Katowice), dr hab. n. med. Beata Sulikowska (Bydgoszcz)
  Dlaczego nadciśnienie tętnicze towarzyszy chorobom nerek?
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski (Kraków) 
  Nadciśnienie tętnicze u chorych z przewlekłą chorobą nerek nie leczonych nerkozastępczo
prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik (Białystok)
  Nadciśnienie tętnicze u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak (Katowice) 
  Nadciśnienie tętnicze po przeszczepieniu nerki
dr hab. n. med. Teresa Nieszporek (Katowice) 
13.1514.15 Przerwa na lunch
14.1515.45 Sympozjum satelitarne firmy Servier — Główny Sponsor
  Najnowsze zalecenia ESC/ESH dotyczące leczenia NT – praktycznie
Przewodniczący: prof. dr. hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  Jak rozpoznajemy i do jakich wartości dążymy?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Farmakoterapia NT po nowemu
prof.  dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  Rola beta-adrenolityka w leczeniu NT
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
  Pacjent z NT i hiperlipidemią
prof. dr heb. n. med. Stefan Grajek
  Dyskusja
15.4516.15 Przerwa na kawę
16.1517.45 Sesja międzynarodowa
Przewodniczący/Chairmen: Prof. Neil Poulter (UK), prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Poland)
  May Measurement Month (MMM): The Global Experience in 2017 & 2018
Prof. Neil Poulter (UK)
  May Measurement Month (MMM): Polish Experience
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. nadzw. (Poland) 
  White coat hypertension — risk factor or not?
Prof. Jan Staessen (Belgium)
  What is new in the pathogenesis of salt sensitive hypertension?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek (Poland) 
  Population impact of ACC/AHA 2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline in high CVD risk region in Europe
dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. (Poland) / mgr inż. Adam Wyszomirski (Poland)
17.4519.15 Sesja: Zalecenia ESH pod lupą
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek (Poznań)
  Zalecenia ESH 2018 — jakie wystąpiły zmiany?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)
  Czy wytyczne ESH 2018 wpłyną na zalecenia PTNT 2019?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski (Poznań)
  Czy wytyczne ACC/AHA 2017 wpłynęły na wytyczne ESH 2018?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa)
20.00 Program pozamerytoryczny
   
Sala B (Grand Hotel)
7.308.15 Sesja śniadaniowa. Chory na nadciśnienie tętnicze bez spadku ciśnienia tętniczego w nocy — jak postępować?  
Przewodniczący: dr n. med. Anna Szyndler (Gdańsk), dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka (Kraków)
  Zmodyfikować leczenie farmakologiczne
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny (Poznań)
  Diagnozować zaburzenia snu
dr n. med. Jacek Wolf (Gdańsk)
  Diagnozować wtórne postaci nadciśnienia tętniczego
dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa)
8.159.45 Sesja: Aldosterone in different clinical settings
Przewodniczący/Chairmen: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (Poland), dr hab. n. med. Marzena Chrostowska (Poland)
  Steroid profiling in adrenal cortex associated hypertension
Prof. Graeme Eisenhofer (Germany)
  Aldosterone to renin ratio — should it be performed in every hypertensive patient?
Prof. Teresa Seccia (Italy)
  The spectrum of primary aldosteronism — how to differentiate and how to treat?
Prof. Felix Beuschlein (Germany)
  Aldosterone in chronic kidney disease
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek (Poland)
  Aldosterone — a link between resistant hypertension, obstructive sleep apnea and primary aldosteronism?
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. (Poland)
9.4510.00 Przerwa na kawę
10.0010.30 Sympozjum satelitarne firmy SOMNOmedics
Blood pressure behavior during sleep determined by a new cuffless continuously recording method

dr Michael Popp
11.3011.45 Przerwa
11.4513.15 Sesja: Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i chorobą naczyń obwodowych (PAD) — co wniosły nowe wytyczne ESC 2017 do codziennej praktyki?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński (Poznań)
  Ocena ryzyka, postępowanie niefarmakologiczne z chorym z PAD
dr hab. n. med. Filip M. Szymański (Warszawa)
  Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u pacjentów z PAD?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin)
  Czy każdy pacjent PAD powinien otrzymać statynę?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa)
  Kiedy należy kierować pacjenta do chirurga naczyniowego?
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński (Poznań)
  Podsumowanie i dyskusja
13.1514.15 Przerwa na lunch
14.1515.45 Sesja: Fibromuscular dysplasia — from pathogenesis to clinical practice
Przewodniczący/Chairmen: prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek (Poland), dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. (Poland)
  The international FMD consensus in a nutshell
Prof. Alexandre Persu (Belgium)
  FMD pathogenesis, genetics and biology — current concepts and future research
Prof. Xavier Jeunemaitre (France)
  ARCADIA-POL Study — how we can translate results into clinical practice?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (Poland)
  Spontaneous coronary artery dissection — when we should look for?
dr hab. n. med. Jacek Kądziela (Poland)
  FMD-case presentations
dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska (Poland), dr n. med. Katarzyna Jóźwik-Plebanek (Poland)
15.4516.15 Przerwa na kawę
20.00 Program pozamerytoryczny
   
ANTRESOLA SALI BALOWEJ MARCO POLO
8.15–9.45

Sesja plakatowa I
Moderatorzy: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny, prof. dr hab. n. med. Marek Klocek

 

Niskie rozkurczowe ciśnienie tętnicze a intensywne leczenie nadciśnienia tętniczego. analiza post-hoc danych badania sprint udostępnionych przez national heart, lung and blood institute
Piotr Sobieraj (Warszawa)

  Co Polacy wiedzą o powikłaniach nadciśnienia tętniczego? wyniki wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności WOBASZ II            
Alicja Cicha-Mikołajczyk (Warszawa)
 

Zmienność ciśnienia tętniczego i rytmu ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym rzekomym      
Łukasz Obrycki (Warszawa)

 

Siła wpływu wybranych czynników na redukcję ciśnienia tętniczego krwi u dzieci
Aleksandra Gac (Gdańsk)

 

Wpływ wybranych czynników na siłę redukcji ciśnienia tętniczego krwi u dzieci 
Aleksandra Gac (Gdańsk)

 

Zachowania zdrowotne i wiedza na temat czynników ryzyka miażdżycy wśród zawodowych kierowców   
Beata Jankowska-Polanska (Wrocław)

 

Częstość występowania podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi u dzieci z nadmiarem masy ciała      
Aleksandra Gac (Gdańsk)

 

Częstość występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów zakwalifikowanych do alloplastyki stawu biodrowego i/lub kolanowego — subanaliza CRASH-JOINT               
Bartosz Krzowski (Warszawa)

 

Znajomość własnego ciśnienia tętniczego krwi w populacji polskiej w latach 2003–2014
Aleksandra Piwońska (Warszawa)

 

Czy przestrzeganie zaleceń terapeutycznych ma związek z oceną jakości życia? — ocena pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Beata Jankowska-Polanska (Wrocław)

 

Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Alicja Marzec (Bydgoszcz)

 

Kontrola ciśnienia tętniczego za pomocą abpm u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym będących pod kontrolą poradni kardiologicznej 
Agnieszka Metzgier-Gumiela (Toruń)

10.15–11.30

Sesja plakatowa II
Moderatorzy: dr hab. n. med.  Michał Hoffmann, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

 

Charakterystyka kliniczna i ocena zmian w układzie naczyniowym u chorych na dysplazję włóknisto-mięśniową — badanie ARCADIA-POL
Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa)

  Ultrasonograficzna ocena przepływów wewnątrznerkowych u chorych z dysplazją włóknisto-mięśniowa — badanie ARCADIA-POL
Anna Aniszczuk-Hybiak (Warszawa)
 
 

Koarktacja aorty jako czynnik ryzyka niekorzystnych zmian w budowie i funkcji naczyń układu krążenia — doniesienie wstępne
Agata Rybak  (Warszawa)

 

Wskaźnik aldosteron-angiotensyna ii jako przydatny test komplementarny do stosowanego rutynowo wskaźnika aldosteronowo-reninowego w pierwotnym hiperaldosteronizmie — doniesienie wstępne
Agnieszka Łebek-Szatańska (Warszawa)

 

Ocena czynników wpływających na występowanie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą układową tkanki łącznej poddanych przewlekłej steroidoterapii
Karolina Nowak (Warszawa)

  Akrodynia jako przyczyna nadciśnienia tętniczego i nefrokalcynozy u 2-letniej dziewczynki
Łukasz Obrycki (Warszawa)
              
  Wpływ centralnego ciśnienia tętniczego oraz ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych na progresję przewlekłej choroby nerek
Piotr Kuczera (Katowice)
  Stężenie czynnika wzrostu fibroblastów 23 w surowicy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Michał Paluszczak (Katowice)
 
  Echokardiograficzny wskaźnik A/a’sept jako marker zależności pomiędzy ciśnieniem a objętością lewej komory w końcowej fazie rozkurczu
Karol Makowski (Warszawa)
11.30–11.45 Przerwa
13.15–14.15

Sesja plakatowa III
Moderatorzy: dr n. med. Anna Szyndler, prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer, prof. nadzw.

  Wpływ bezobjawowej hiperurykemii na aktywność metaloproteinaz macierzy międzykomórkowej wśród pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Krystian Gruszka (Kraków)
 

Wielkość spożycia magnezu a wartości ciśnienia tętniczego oraz zmiany w strukturze i funkcji serca i naczyń
Agnieszka  Skrzek (Kraków)

 

Związek gospodarki sodowej i insulinooporności z rozwojem sztywności tętnic u osób z nadciśnieniem tętniczym
Marcin Cwynar (Kraków)

  Związek metody leczenia z poziomem przestrzegania zaleceń terapeutycznych u pacjentów chorujących na nadciśnieniem tętniczym i cukrzycę typu 2
Natalia Świątoniowska (Wrocław)
 
  Ocena zależności poziomu sprawności poznawczej z profilem dobowym ciśnienia tętniczego u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym w wieku 45–70 lat
Karol Klęczar (Szczecin)
  Case report: utrwalone nadciśnienie tętnicze u kobiety przyjmującej walsartan do 8 tygodnia ciąży
Piotr Gryglas (Płońsk)
 
  Obrzęk naczynioruchowy jelita u pacjentki leczonej perindoprilem
Ewa Wojciechowska (Warszawa)
 

Akceptacja choroby i stosowanie się do zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Agnieszka Pluta (Bydgoszcz)

  Fałszywa pamięć zjawisko częste wśród chorych z nadciśnieniem tętniczym choć od nadciśnienia bezpośrednio niezależne
Krzysztof Marczewski (Lublin)
  Akceptacja choroby u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi
Magdalena Bijak (Kraków)
  Czy warto być zdyscyplinowanym pacjentem z nadciśnieniem i zespołem metabolicznym aby umrzeć na nowotwór mózgu?
Krzysztof Marczewski (Lublin)


 

Czwartek, 18 października 20186 roku
Piątek, 19 października 2018 roku
Sobota, 20 października 2018 roku
Sala A (Sheraton, Sala Główna)
7.45–8.45 Sesja śniadaniowa. Jak nie leczyć nadciśnienia tętniczego?
Przewodniczący: dr n. med. Arkadiusz Niklas (Poznań), dr hab. n. med. Michał Hoffmann (Gdańsk)
  Hulaj dusza — w zaleceniach tego nie ma
dr hab. n. med. Michał Hoffmann (Gdańsk)
  Najczęstsze błędy w terapii nadciśnienia tętniczego
dr n. med. Anna Szyndler (Gdańsk)
8.459.00 Przerwa
9.0010.30 Sesja: Nadciśnienie tętnicze a migotanie przedsionków — o czym należy pamiętać w codziennej praktyce?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce), prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa)
  Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u naszego pacjenta?
dr hab. n. med. Filip M. Szymański (Warszawa)
  Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u pacjenta z migotaniem przedsionków? 
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)
  Jak optymalnie leczyć przeciwkrzepliwie i plejotropowo migotanie przedsionków?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa)
  Podsumowanie i dyskusja
10.3010.45 Przerwa na kawę
10.4512.15 Sympozjum satelitarne firmy Berlin-Chemie / Menarini Główny Sponsor
 

Kontinuum chorób sercowo-naczyniowych – czy wiemy jak je spowolnić w świetle współczesnej wiedzy?
Przewodniczący: prof. Krzysztof Narkiewicz

  Kontinuum sercowo-naczyniowe 2018 — co o nim wiemy obecnie?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
  Beta-adrenolityki w leczeniu nadciśnienia — dlaczego wazodilatacja jest tak ważna?
prof. Krystyna Widecka
  Nowe zalecenia leczenia nadciśnienia tętniczego ESC/ESH 2018 – czy tylko leki złożone?
prof. Andrzej Tykarski
12.1513.45 Wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa), prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Dzida (Lublin)
  Dwie rozmowy o nadciśnieniu tętniczym w cukrzycy:
  Czy 130 mm Hg to rzeczywiście "złoty środek" dla pacjentów z cukrzycą?
Rozmawiają: dr hab. n. med. Michał Hoffmann (Gdańsk), dr n. med. Bogumił Wolnik (Gdańsk)
  Kontrowersje w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego w cukrzycy
Rozmawiają: prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź), prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
13.4514.00 Przerwa
14.0015.30 Sesja: Nadciśnienie w sytuacjach szczególnych — jak postąpić w praktyce?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin), dr hab. n. med. Marzena Chrostowska (Gdańsk)
  Nadciśnienie po przeszczepieniu narządów
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak (Katowice)
  Nadciśnienie w okresie okołooperacyjnym
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin)
  Nadciśnienie maskowane i białego fartucha
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska (Gdańsk)
  Stany pilne i naglące
dr hab. n. med. Michał Hoffmann (Gdańsk)
  Podsumowanie i dyskusja
15.30–15.45 Wręczenie nagród za prace oryginalne / Zakończenie zjazdu
   
Sala B (Grand Hotel)
9.0010.30 Sesja: Sesja z antytezą: Czy to prawda, że… w nadciśnieniu tętniczym?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius (Bydgoszcz)
  Układ odpornościowy nie ma związku z ciśnieniem tętniczym?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik (Kraków)
  Nie ma genu nadciśnienia tętniczego?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin)
  Każdy pacjent z nadciśnieniem w wieku podeszłym wymaga leczenia hipotensyjnego?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków)
  Denerwacja nerek nie ma sensu?
dr hab. n. med. Dagmara Hering, prof. nadzw. (Gdańsk)
10.3010.45 Przerwa na kawę
10.4512.15 Sesja: Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip  M. Szymański (Warszawa), dr n. med. Jacek Wolf (Gdańsk)
  Zaburzenia funkcji seksualnych
dr n. med. Jacek Wolf (Gdańsk)
  Zanieczyszczenie powietrza
dr hab. n. med. Filip M. Szymański (Warszawa)
  Radiochemioterapia
prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko (Gdańsk)
  Częstość akcji serca
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (Warszawa)
  Choroby przyzębia
dr hab. n. med. Maciej Czerniuk (Warszawa)
  Podsumowanie i dyskusja
12.1513.45 Sesja: Odrębności leczenia nadciśnienia u kobiet — tego nie dowiesz się z wytycznych
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin), prof. dr hab. n. med. Marek Klocek (Kraków)
  Dlaczego hormony płciowe zmieniają ciśnienie tętnicze?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (Szczecin)
  Młoda kobieta z nadciśnieniem — na co zwrócić uwagę w praktyce?
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska (Gdańsk)
  Ciąża i laktacja
dr. n. med. Ludwina Szczepaniak-Chicheł (Poznań)
  Jak poradzić sobie z nadciśnieniem w okresie menopauzy?
prof. dr hab. n. med. Marek Klocek (Kraków)
  Podsumowanie i dyskusja
15.30–15.45 Wręczenie zagród za prace oryginalne / Zakończenie zjazdu
   
  Sala C (Sheraton, Sala Baltic Panorama)
9.0010.30

Prace oryginalne II

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego
Przewodniczący: dr hab. n. med. Dagmara Hering, prof. nadzw. (Gdańsk), prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)

  Czy spożywanie żywności bogatej w antyoksydanty zmniejsza szansę wystąpienia nadciśnienia tętniczego w dorosłej populacji polskiej?
Anna Waśkiewicz (Warszawa), Anna Witkowska, Małgorzata Zujko, Danuta Szcześniewska
  Częstość występowania nadciśnienia, świadomości, leczenia i kontroli w populacji polskiej — wyniki wieloośrodkowego badania stanu zdrowia (WOBASZ I WOBASZ II)
Arkadiusz Niklas (Poznań), Anna Flotyńska, Aleksandra Puch-Walczak,Maria Polakowska, Roman Topór-Mądry, Maciej Polak, Walerian Piotrowski, Madalena Kwaśniewska, Paweł Nadrowski, Andrzej Pająk, Wojciech Bielecki,Krystyna Kozakiewicz,Wojciech Drygas, Tomasz Zdrojewski, Andrzej Tykarski
  Wpływ hipotonii ortostatycznej i leczenia hipotensyjnego na śmiertelność ogólną i sercowo-naczyniową u osób w wieku bardzo podeszłym
Anna Szyndler (Gdańsk), Tadeusz Dereziński, Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz
 

WYKŁAD EKSPERCKI:
Wpływ hałasu środowiskowego na  nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia
dr hab. n. med.  Marek Rajzer, prof. nadzw.

  Hałas środowiskowy i sztywność tętnic w kontekście nadciśnienia tętniczego
Marta Rojek (Kraków), Marta Rojek, Marek Rajzer, Wiktoria Wojciechowska, Paweł Skalski, Tomasz Pizoń, Danuta Czarnecka
  Epidemiologia nadciśnienia tętniczego i wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia w wieku podeszłym — wyniki badania WOBASZ SENIOR I WOBASZ II
Arkadiusz Niklas (Poznań), Anna Flotyńska, Aleksandra Puch-Walczak,Maria Polakowska, Roman Topór-Mądry, Madalena Kwaśniewska, Paweł Nadrowski, Andrzej Pająk, Wojciech Bielecki,Krystyna Kozakiewicz,Wojciech Drygas, Tomasz Zdrojewski, Andrzej Tykarski
  Palenie tytoniu a charakterystyka kliniczna chorych z dysplazją włóknisto-mięśniową - badanie ARCADIA-POL
Helena Witowicz (Warszawa), Piotr Dobrowolski, Magdalena Januszewicz, Ewa Warchoł-Celińska, Witold Śmigielski, Anna Klisiewicz, Marek Kabat, Katarzyna Kowalczyk, Anna Aniszczuk-Hybiak, Elżbieta Florczak, Adam Witkowski, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Ilona Michałowska, Krzysztof Madej, Jerzy Piwoński, Wojciech Drygas, Piotr Hoffman, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz
10.3010.45 Przerwa na kawę
10.45–12.15

Prace oryginalne III

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
Przewodniczący: dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. (Warszawa), dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka (Kraków)

  Ocena nasilenia bruksizmu i bezdechu podczas snu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Helena Martynowicz (Wrocław), Paweł Dymczyk, Klaudia Kazubowska, Marzena Dominiak, Robert Skomro, Rafał Poręba, Paweł Gać, Anna Wojakowska, Grzegorz Mazur, Mieszko Więckiewicz
  Dylatacja tętnicy ramiennej zależna i niezależna od funkcji śródbłonka u osób z otyłością olbrzymią po operacji bariatrycznej
Anna Głuszewska (Kraków), Barbara Gryglewska , Krzysztof Rewiuk , Jerzy Gąsowski , Bartosz Zarzycki , Anna Dzieża-Grudnik, Aleksander Kwater, Piotr Major , Andrzej Budzyński, Tomasz Grodzicki
  Starszy wiek pacjenta i domowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi jako czynniki odmiennie wpływające na decyzję o modyfikacji leczenia hipotensyjnego
Barbara Wizner (Kraków), Olga Siga, Barbara Gryglewska, Jolanta Walczewska, Tomasz Grodzicki
  WYKŁAD EKSPERCKI:
Zmienność ciśnienia tętniczego — czas na zastosowanie w praktyce klinicznej?
prof. Grzegorz Bilo (Mediolan)
  Charakterystyka kliniczna i współwystępowanie dysplazji włóknisto-mięśniowej i chorych ze spontanicznym rozwarstwieniem tętnic dogłowowych — badanie ARCADIA - POL
Paulina Talarowska (Warszawa), Piotr Dobrowolski, Anna Klisiewicz, Anna Kostera-Pruszczyk, Anna Członkowska, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Dariusz Gąsecki, Ewa Warchoł-Celińska, Łukasz Światłowski, Elżbieta Florczak, Magdalena Januszewicz, Ilona Michałowska, Katarzyna Jóźwik-Plebanek, Piotr Szczudlik, Beata Błażejewska-Hyżorek, Marcin Protasiewicz, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Łukasz Tekieli, Katarzyna Michel-Rowicka, Katarzyna Hanus, Krystyna Widecka, Marta Sołtysiak, Andrzej Tykarski, Łukasz Stryczyński, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Piotr Hoffman, Aleksaander Prejbisz, Andrzej Januszewicz
  Wpływ obturacyjnego bezdechu podczas snu na zmienność ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym
Helena Martynowicz (Wrocław), Dominika Urbanik, Monika Michałek, Katarzyna Gosławska, Grzegorz Mazur, Anna Wojakowska, Paweł Gać, Piotr Macek, Rafał Poręba
  Ocena kontroli ciśnienia tętniczego u krewnych pierwszego stopnia pacjentów obciążonych obturacyjnym bezdechem sennym
Joanna Kanarek-Kucner (Gdańsk), Jacek Wolf, Wiesława Kucharska, Krzysztof Narkiewicz
15.30–15.45 Wręczenie nagród za prace oryginalne / Zakończenie zjazdu
  Sala D (Sheraton, Sala Magellan, poziom 2)
7.30–8.15 Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu PTNT
8.15–8.45 Spotkanie z Konsultantem Krajowym

 

Organizator:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl