Zgłaszanie streszczeń

 1. Informacje ogólne 
  • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
  • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
  • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
  • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
  • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja).
  • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 20.06.2016.
  • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
  • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez  niezależnych recenzentów.
  • Ocena recenzentów do 07.07.2016.
  • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do 23.09.2016.
 2. Kategorie tematyczne streszczeń
  Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:
  • Epidemiologia
  • Badania doświadczalne
  • Pomiar ciśnienia tętniczego
  • Aspekty metaboliczne - cukrzyca, otyłość, inne
  • Naczynia
  • Serce
  • Nadciśnienie wtórne
  • Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego
  • Różne
 3. Układ streszczenia
  • Streszczenie musi zawierać:
   1. tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
   2. pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów,
   3. nazwę instytucji oraz miejscowość,
   4. treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami.
  • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 4. Instrukcja dotycząca zgłaszania streszczeń
  Za pośrednictwem systemu internetowego:

! Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów przygotowania streszczenia. 

Organizator:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl