Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 16–18 października 2014 roku w Sopocie.

Nasze spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii.

Program Zjazdu obejmuje sesje naukowe, edukacyjne oraz cykl seminariów mających ułatwić zdobycie umiejętności koniecznych w diagnostyce i leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Nadciśnienie tętnicze 2014: Polska na tle świata
  • Zaburzenia metaboliczne związane z nadciśnieniem tętniczym
  • Nowe metody leczenia nadciśnienia tętniczego
  • Nadciśnienie tętnicze oporne
  • Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia snu
  • Najnowsze zalecenia oraz stanowiska PTNT i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Mamy nadzieję, że zarówno bogaty program naukowo-dydaktyczny, jak i planowane imprezy towarzyszące przyniosą wszystkim uczestnikom wiele korzyści zawodowych i dostarczą miłych wrażeń.

Spotkajmy się w Sopocie !

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu