Program szczegółowy

Pobierz program szczegółowy w pliku PDF/ Download detailed programme in a PDF file:


Czwartek, 16 października 2014 roku

Godzina / Time

Sala A / Room A (Sheraton)

Sala B / Room B (Sofitel Grand)

Sala C / Room C


12:45–14:15

Sesja „Nadciśnienie tętnicze i mózg" /
Session “Arterial hypertension and brain”

Przewodniczący / Chairpersons: Walenty Nyka (Gdańsk), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)

Klinicznie nieme uszkodzenie naczyń mózgowych w nadciśnieniu / Silent cerebral disease in hypertension (20 min.)
Antonio Coca (Barcelona, Hiszpania)

Nadciśnienie tętnicze a udar niedokrwienny mózgu / Arterial hypertension and ischaemic stroke (20 min.)
Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)

Krwotok mózgowy — powikłanie nadciśnienia tętniczego / Cerebral haemorrhage — complication of arterial hypertension (20 min.)
Agnieszka Słowik (Kraków)

Sztywność tętnic w chorobach mózgowo-naczyniowych / Arterial stiffness in cerebrovascular diseases (20 min.)
Dariusz Gąsecki (Gdańsk)

Sesja międzynarodowa "Stres, kryzys ekonomiczny i choroby układu sercowo-naczyniowego" / International Session "Stress, economic crisis and cardiovascular disease“

Przewodniczący / Chairpersons: Csaba Farsang (Budapeszt, Węgry), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Fernando Pinto (Santa Maria da Feira, Portugalia)

Kryzys ekonomiczny a choroby układu sercowo-naczyniowego / Economic crisis and cardiovascular disease (20 min.)
Luis Martins (Santa Maria da Feira, Portugalia)

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego: aspekty środowiskowe, genetyczne i związane z trybem życia / Cardiovascular risk: environmental, genetic and life course perspectives (20 min.)
Peter Nilsson (Malmo, Szwecja)

Układ współczulny jako łącznik pomiędzy stresem a chorobami układu sercowo-naczyniowego / Sympathetic nervous system as a link between stress and cardiovascular disease (20 min.)
Dagmara Hering (Gdańsk)

Wpływ stresu na układ sercowo-naczyniowy. Czy możemy temu zapobiec? / Cardiovascular consequences of stress. Can we prevent it? (20 min.)
Csaba Farsang (Budapeszt, Węgry)

 

14:15–14:30

Przerwa kawowa / Coffee break

14:30–16:00

Sympozjum satelitarne firmy Krka /
Krka Satellite Symposium

Sztuka leczenia nadciśnienia i dyslipidemii / The art of treatment of hypertension and dyslipidaemia

Przewodniczący / Chairpersons: Zbigniew Gaciong (Warszawa), Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Gdzie sztuka łączy się z praktyką — przyszłość leków złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego w Polsce / Where the art combines with the practice — the future of fixed-dose combinations in the treatment of arterial hypertension in Poland Zbigniew Gaciong (Warszawa)

Sztuka leczenia dyslipidemii - dawki pośrednie statyn / Art treatment of dyslipidemia - intermediate doses of statins
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Przychodzi pacjent do lekarza… Sztuka dialogu z pacjentem / Patient comes to the doctor… The art of dialogue with patient
Jerzy Bralczyk (Warszawa)

Sympozjum satelitarne firmy Resmed /
Resmed Satellite Symposium

Jak diagnozować i leczyć zaburzenia oddychania podczas snu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego? / How to diagnose and treat sleep apnoea in patients with cardiovascular diseases?

Przewodniczący / Chairperson: Marcin Gruchała (Gdańsk)

Wprowadzenie / Introduction
Marcin Gruchała (Gdańsk)

ABC diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu / ABC of sleep apnoea diagnostics
Jacek Wolf (Gdańsk)

Bezdech śródsenny a nadciśnienie tętnicze i cukrzyca / Associations of sleep apnoea with hypertension and diabetes
Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Zaburzenia oddychania podczas snu a zaburzenia rytmu i niewydolność serca / Associations of sleep apnoea with cardiac arrhythmia and heart failure
Virend K. Somers (Rochester, USA)

Podsumowanie / Summary
Marcin Gruchała (Gdańsk)

 

16:00–16:15

Przerwa kawowa / Coffee break


16:15–17:45

Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Czy młody wiek zmienia postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne?" / Joint Session of Polish Society of Hypertension and Polish Cardiac Society ”Does young patient age affect diagnostics and management?”

Przewodniczący / Chairpersons: Danuta Czarnecka (Kraków), Zbigniew Kalarus (Zabrze)

W nadciśnieniu tętniczym / In patients with arterial hypertension (20 min.)
Danuta Czarnecka (Kraków)

W chorobie niedokrwiennej serca / In patients with ischaemic heart disease (20 min.)
Marcin Gruchała (Gdańsk)

W zaburzeniach rytmu / In patients with arrhythmias (20 min.)
Zbigniew Kalarus (Zabrze)

W niewydolności serca / In patients with cardiac insufficiency (20 min.)
Filip M. Szymański (Warszawa)

Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego / Joint Session of Polish Society of Hypertension and Polish Society of Nephrology

Przewodniczący / Chairpersons: Marian Klinger (Wrocław), Franciszek Kokot (Katowice), Jacek Manitius (Bydgoszcz)

Nerki a nadciśnienie tętnicze — podwójny nelson / Kidneys and arterial hypertension — full nelson (20 min.)
Bolesław Rutkowski (Gdańsk)

Pozanerkowa regulacja gospodarki sodowej a sodowrażliwość / Extrarenal regulation of sodium homeostasis and salt sensitivity (20 min.)
Jacek Manitius (Bydgoszcz)

Nadciśnienie tętnicze u chorego z ubytkiem filtracji kłębuszkowej — wybór leku i cele terapeutyczne / Arterial hypertension in patients with decreased glomerular filtration. Choice of medication and therapeutic goals (20 min.)
Marian Klinger (Wrocław)

Układ współczulny a czynność nerek / Sympathetic nervous system and renal function (20 min.)
Andrzej Więcek (Katowice)

 

17:45–18:15

Przerwa / Break


18:15–20:30

Uroczystość otwarcia / Opening ceremony (Sala A / Room A — Sheraton)

Przewodniczący / Chairpersons:
Danuta Czarnecka (Kraków), Barbara Krupa-Wojciechowska (Gdańsk), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Wykład inauguracyjny / Keynote lecture
Przyszłość badań klinicznych leków hipotensyjnych / Future of clinical trials on antihypertensive treatment
Alberto Zanchetti (Mediolan, Włochy)

 

Piątek, 17 października 2014 roku

Godzina / Time

Sala A / Room A (Sheraton)

Sala B / Room B (Sofitel Grand)

Sala C / Room C (Sheraton)

7:45–8:45

Sesja śniadaniowa „Sen a choroby krążenia" / Morning Session ”Sleep and cardiovascular diseases”

Przewodniczący / Chairpersons: Filip M. Szymański (Warszawa), Jacek Wolf (Gdańsk)

Elementy medycyny snu w hipertensjologii /Sleep medicine and hypertensiology
Jacek Wolf (Gdańsk)

Aspekty kliniczne bezdechu sennego w chorobach układu krążenia cz. I — zaburzenia rytmu serca i nagła śmierć sercowa / Clinical aspects of sleep apnea in cardiovascular disease part I — cardiac arrhythmias and sudden cardiac death
Filip M. Szymański (Warszawa)


Aspekty kliniczne bezdechu sennego w chorobach sercowo-naczyniowych cz. II — choroba niedokrwienna serca a niewydolność serca / Clinical aspects of sleep apnea in cardiovascular disease part II
— Ischemic heart disease and heart failure

Tomas Kara (Brno, Czech Republic)

Sesja śniadaniowa „Zwężenie tętnicy nerkowej — optymalne decyzje w praktyce" / Morning Session ”Renal artery stenosis. Optimal decision making in clinical practice”

Przewodniczący / Chairpersons: Marcin Adamczak (Katowice), Stefan Grajek (Poznań)

Ocena stopnia zwężenia tętnicy nerkowej — wybór optymalnej metody do podjęcia decyzji terapeutycznej / Evaluation of renal stenosis — optimal therapeutic decision making (15 min.)
Jacek Kądziela (Warszawa)

Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej w świetle badania ASTRAL oraz CORAL / Atherosclerotic stenosis of renal artery in the light of ASTRAL and CORAL studies (15 min.)
Adam Witkowski (Warszawa)

Dysplazja włóknisto-mięśniowa — choroba o wielu obliczach / Fibromuscular dysplasia — a disease with many faces (15 min.)
Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Zwężenie tętnicy nerkowej — algorytm postępowania w 2014 roku / Renal artery stenosis — 2014 management algorithm (15 min.)
Aleksander Prejbisz (Warszawa)

 

8:45–9:00

Przerwa / Break

9:00–10:30

Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego / Joint Session of Polish Society of Hypertension and Polish Society of Diabetology

Przewodniczący / Chairpersons: Krzysztof Strojek (Zabrze), Grzegorz Dzida (Lublin)

Pacjent z prehypertension i prediabetes — jak postępować? / Patient with prehypertension and prediabetes — what should we do?
Grzegorz Dzida (Lublin)

Jak diabetolog ocenia znaczenie leczenia hipotensyjnego w postępowaniu z chorym na cukrzycę w 2014 roku? / What is diabetologist’s view on hypotensive treatment in diabetic patients in 2014?
Marzena Chrostowska (Gdańsk)

Jak leczę hipotensyjnie moich pacjentów z cukrzycą? (prezentacja przypadku klinicznego) / How do I treat hypertension in my diabetic patients? Clinical case presentation
Elżbieta Orłowska-Kunikowska (Gdańsk)

Nowe leki przeciwcukrzycowe — czy spełniły nadzieje? Spojrzenie diabetologa / New hypoglycaemic drugs — living up to expectations? Diabetologist’s perspective
Krzysztof Strojek (Zabrze)

Nowe leki przeciwcukrzycowe — czy spełniły nadzieje? Spojrzenie hipertensjologa / New hypoglycaemic drugs — living up to expectations? Hypertensiologist’s perspective
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Sesja „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży" / Session ”Arterial hypertension in children and adolescents”

Przewodniczący / Chairpersons: Mieczysław Litwin (Warszawa), Aleksandra Żurowska (Gdańsk)

Normy ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży / Reference values for arterial blood pressure in children and adolescents (25 min.)
Zbigniew Kułaga (Warszawa)

Algorytm diagnostyczny nadciśnienia tętniczego / Diagnostic algorithm in arterial hypertension (25 min.)
Aleksandra Żurowska (Gdańsk)

Nadciśnienie tętnicze pierwotne u młodzieży jako choroba immunometaboliczna / Primary arterial hypertension in adolescents as an immunologic and metabolic disease (25 min.)
Mieczysław Litwin (Warszawa)

Warsztaty Sandoz / Workshop Sandoz 1

24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego. Praktyczne warsztaty — warsztat 1  / 24-hour monitoring of blood pressure. Practical workshop 1 (45 min)

Andrzej Tykarski (Poznań), Filip M. Szymański (Warszawa)

Warsztaty Sandoz / Workshop Sandoz 2

24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego. Praktyczne warsztaty — warsztat 2 / 24-hour monitoring of blood pressure. Practical workshop 2 (45 min)

Andrzej Tykarski (Poznań), Filip M. Szymański (Warszawa)

10:30–11:15

Przerwa / Break

10:30–11:15

Sesja plakatowa 1A: Epidemiologia i czynniki ryzyka /Poster session 1A: Epidemiology and risk factors
Moderatorzy / Moderators : Grzegorz Dzida (Lublin), Jacek Rysz (Łódź), Beata Sulikowska (Bydgoszcz)

Sesja plakatowa 1B: Aspekty metaboliczne / Poster session 1B: Metabolic aspects
Moderatorzy / Moderators: Agnieszka Olszanecka (Kraków), Marcin Adamczak (Katowice), Michał Hoffmann (Gdańsk)

11:15–11:30

Walne zgromadzenie PTNT — termin 1 /
Business Meeting of PTNT (1)

 

 

11:30–12:30

Walne zgromadzenie PTNT — termin 2 /
Business Meeting of PTNT (2)

 

 

12:30–13:15

Przerwa / Break

Spotkanie Konsultanta Krajowego / Meet the National Consultant

12:30–13:15

Sesja plakatowa 2A: Serce i naczynia /Poster session 2A: The heart and the vessels
Moderatorzy / Moderators: Ewa Świerblewska (Gdańsk), Wiktoria Wojciechowska (Kraków), Jacek Lewandowski (Warszawa)

Sesja plakatowa 2B: Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne / Poster session 2B: Diagnostics and therapy. Experimental studies
Moderatorzy / Moderators: Beata Graff (Gdańsk), Barbara Gryglewska (Kraków), Katarzyna Kostka-Jeziorny (Poznań)

13:15–14:45

Sympozjum satelitarne firmy Servier / Servier Satellite Symposium (3)

Diament czy brylant — co mogą rekomendować nowe wytyczne PTNT 2015? / Diamond or brilliant – what can new 2015 PTNT Guidelines recommend?

Przewodniczący / Chairperson: Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Nadciśnienie tętnicze w Polsce: wczoraj, dziś i jutro / Arterial hypertension in Poland: yesterday, today and tomorrow
Krystyna Widecka (Szczecin)

Aktualne wytyczne: cenne jak diament, ale niedoskonałe / Current guidelines: as valuable as diamond, but imperfect
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Brylantowe szlify — wytyczne PTNT 2015 / Brilliant cut — 2015 PTNT Guidelines
Andrzej Tykarski (Poznań)

Dyskusja / Discussion

Podsumowanie sesji / Summary of the session
Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Sesja „Postępy w naukach podstawowych" / Session ”Advances in basic science”

Przewodniczący / Chairpersons: Tomasz Guzik (Kraków; Glasgow, Wielka Brytania), Zbigniew Gaciong (Warszawa)

Sód pozanaczyniowy w patogenezie nadciśnienia tętniczego / Extravascular sodium in pathogenesis of arterial hypertension (20 min.)
Andrzej Szuba (Wrocław)

Czy nadciśnienie tętnicze jest chorobą z autoagresji? / Is arterial hypertension an autoimmune disease? (20 min.)
Tomasz Guzik (Kraków; Glasgow, Wielka Brytania)

Geny a lewa komora serca / Genes and left ventricle (20 min.)
Zbigniew Gaciong (Warszawa)

 

14:45–15:15

Przerwa / Break

15:15–17:15

Sesja międzynarodowa „Nowe aspekty dotyczące badań i leczenia nadciśnienia tętniczego" / International Session ” Novel aspects of hypertension research and management”

Przewodniczący / Chairpersons: Anna Dominiczak (Glasgow, Wielka Brytania), Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków)

Genomika a nadciśnienie / Genomics and hypertension
Anna Dominiczak (Glasgow, Wielka Brytania)

Przestrzeganie zaleceń lekarza: kluczowy problem / Drug adherence in hypertension: a key issue
Michel Burnier (Lozanna, Szwajcaria)

Nadciśnienie: nieortodoksyjne aspekty kliniczne powszechnej choroby / Hypertension: unorthodox clinical aspects of common disease
Franz Messerli (New York, USA)

Bezdech senny i niedobór snu — wpływ na regulację ciśnienia krwi / Sleep apnea and sleep deprivation — implications for blood pressure control
Virend K. Somers (Rochester, USA)

Układ współczulny a nadciśnienie tętnicze: problem bardziej złożony niż zakładaliśmy / Sympathetic nervous system and hypertension: the issue is more complex than we thought
Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

 

 

17:15–17:30

Przerwa kawowa / Coffee break

17:30–19:15

Sesja plenarna „Kontrola nadciśnienia tętniczego" / Plenary session ”Control of arterial hypertension”

Przewodniczący / Chairpersons: Danuta Czarnecka (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków), Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

Rola personelu medycznego pozalekarskiego w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego / Role of nondoctoral medical personnel in prophylaxis and management of arterial hypertension (25 min.)
Janusz Kaczorowski (Montreal, Kanada)

Kontrola ciśnienia tętniczego w Europie Zachodniej i Środkowej. Inicjatywy ESH / Blood pressure control in Western and Central Europe. ESH initiatives (20 min.)
Renata Cifkova (Praga, Czechy)

Kontrola ciśnienia tętniczego w Europie Wschodniej / Blood pressure control in Eastern Europe. (20 min.)
Vladislav Podpalov (Witebsk, Białoruś)
Yuriy Sirenko (Kijów, Ukraina)

Zdrowie Polaków w 2014 r. Uwagi systemowe / Polish Health Programme 2014. A systemic perspective (20 min.)
Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

Debata Ekspertów: Jak poprawić kontrolę nadciśnienia tętniczego w Polsce? / Panel Debate: How can blood pressure control be improved in Poland? (20 min.)
Danuta Czarnecka (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Zbigniew Gaciong (Warszawa), Andrzej Tykarski (Poznań) oraz wykładowcy / and lecturers.

 

 

20:00

Kolacja / Dinner
(Pick & Roll Club; ul. Zamkowa Góra 3-5; 81-713 Sopot)

 

Sobota, 18 października 2014 roku

Godzina / Time

Sala A / Room A (Sheraton)

Sala B / Room B (Sofitel Grand)

Sala C / Room C (Sheraton)

7:45–8:15

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu / First meeting of the newly elected Council

9:00–10:30

Sesja „Nadciśnienie tętnicze hormonalne" / Session ”Hormonally induced arterial hypertension

Przewodniczący / Chairpersons : Krystyna Widecka (Szczecin), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Pierwotny hiperaldosteronizm — co wnoszą do praktyki klinicznej międzynarodowe rejestry? / Primary hyperaldosteronism — how do international registers contribute to clinical practice? (30 min.)
Aleksander Prejbisz (Warszawa)

Guz chromochłonny — od badań przesiewowych do rozpoznania i długoterminowej obserwacji / Pheochromocytoma — from screening to diagnosis and long-term follow-up (30 min.)
Mariola Pęczkowska (Warszawa)

Inne postacie wtórnego nadciśnienia tętniczego uwarunkowane hormonalnie / Other forms of hormonally-induced hypertension (30 min.)
Krystyna Widecka (Szczecin)

Sesja „Serce i naczynia w nadciśnieniu tętniczym" / Session ”Heart and vessels in arterial hypertension”

Przewodniczący / Chairpersons: Marek Rajzer (Kraków), Marek Klocek (Kraków)

Przebudowa serca w nadciśnieniu tętniczym — implikacje kliniczne / Heart remodelling in arterial hypertension — clinical implications (20 min.)
Joanna Jaroch (Wrocław)

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową — co nowego? / Cardiac insufficiency with preserved ejection fraction — what’s new? (20 min.)
Krystyna Łoboz-Grudzień (Wrocław)

Sztywność dużych tętnic — metody oceny i znaczenie kliniczne / Large artery stiffness — evaluation and clinical significance (20 min.)
Marek Rajzer (Kraków)

Ocena tętnicy szyjnej u chorych z nadciśnieniem tętniczym / Evaluation of carotid artery in patients with arterial hypertension (20 min.)
Anna Szyndler (Gdańsk)

Sesja prac oryginalnych - prezentacje ustne 1. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne - część 1 / Proffered papers session - oral presentation 1. Diagnostics and therapy; experimental studies - part 1

Wykład + 5 prac oryginalnych / Proffered paper session 1. Lecture & 5 papers

Przewodniczący / Chairpersons: Barbara Gryglewska (Kraków), Jacek Lewandowski (Warszawa)

Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego AD 2014 / Continuous arterial pressure monitoring AD 2014 (15 min.)
Barbara Wizner (Kraków)

10:30–10:45

Przerwa / Break

10:45–12:00

Sympozjum satelitarne firmy Berlin Chemie / Berlin Chemie Satellite Symposium (4)

Cztery podstawowe grupy leków hipotensyjnych — co nowego wśród ich przedstawicieli? Które leki wydają się szczególnie interesujące? Co odróżnia leki nowe od starych? / Four main classes of antihypertensives – what’s new about these drugs? Which drugs seem to be most interesting? What are the differences between new and older drugs?

Przewodniczący / Chairpersons: Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Krystyna Widecka (Szczecin)

Diuretyki / Diuretics
Krystyna Widecka(Szczecin)

Beta-adrenolityki / Beta-blockers
Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Antagoniści wapnia / Calcium antagonists
Andrzej Tykarski(Poznań)

Leki hamujące układ renina-angiotensyna / Renin-aldosterone-angiotensin system inhibitors
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Podsumowanie — panel / Summary – a panel

 

Sesja prac oryginalnych - prezentacje ustne 2. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne - część 2 / Proffered papers session - oral presentation 2. Diagnostics and therapy; experimental studies - part 2

Wykład + 5 prac oryginalnych / Proffered paper session 2. Lecture & 5 papers

Przewodniczący / Chairpersons: Dagmara Hering (Gdańsk), Piotr Jankowski (Kraków)

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u chorych z nadciśnieniem tętniczym / Antiplatelet and anticoagulant treatment in patients with arterial hypertension (15 min.)
Marcin Gruchała (Gdańsk)

12:00–12:45

Przerwa kawowa / Coffee break

12:45–14:15

Sesja „Terapia skojarzona i leki złożone w nadciśnieniu tętniczym — dla kogo jakie kombinacje?" / Session ”Combination therapy and combination drugs in arterial hypertension — which combinations for whom?

Przewodniczący / Chairpersons: Grzegorz Opolski (Warszawa), Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Terapia skojarzona i leki złożone w świetle obowiązujących wytycznych / Combination therapy and combination drugs in the light of current guidelines (15 min.)
Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Leki złożone w nadciśnieniu tętniczym — trochę historii, aż po filozofię polypill/polycap / Combination drugs in arterial hypertension — from history to polypill/polycap philosophy (15 min.)
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Idealny złożony lek hipotensyjny okiem hipertensjologa / An ideal hypotensive combination drug. Hypertensiologist’s perspective (15 min.)
Andrzej Tykarski (Poznań)

Idealny złożony lek hipotensyjny okiem kardiologa / An ideal hypotensive combination drug. Cardiologist’s perspective (15 min.)
Grzegorz Opolski (Warszawa)

Skojarzona terapia hipotensyjna w podeszłym wieku okiem geriatry / Combination hypotensive therapy in elderly patients. Geriatician’s perspective (15 min.)
Tomasz Grodzicki (Kraków)

Sesja „Nadciśnienie tętnicze w sytuacjach szczególnych" / Session ”Arterial hypertension in special cases”

Przewodniczący / Chairpersons: Marzena Chrostowska (Gdańsk), Jerzy Głuszek (Poznań)

Nadciśnienia tętnicze związane z otyłością / Obesity-related arterial hypertension (20 min.)
Marcin Adamczak (Katowice)

Nadciśnienie tętnicze z zaburzeniami lipidowymi / Hypertension and dyslipidaemia (20 min.)
Maciej Banach (Łódź)

Nadciśnienie tętnicze oporne / Resistant hypertension (20 min.)
Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Leczenie interwencyjne nadciśnienia tętniczego / Interventional treatment of arterial hypertension (20 min.)
Adam Witkowski (Warszawa)

Sesja prac oryginalnych - prezentacje ustne 3. Epidemiologia i czynniki ryzyka. / Proffered papers session - oral presentation 3. Epidemiology and risk factors

Przewodniczący / Chairpersons: Grzegorz Dzida (Lublin), Jacek Wolf (Gdańsk).

7 prac oryginalnych (bez wykładu) / Proffered paper session 3. Seven papers (no lecture)

14:15–14:30

Zakończenie Zjazdu / Meeting adjourned