Program ramowy

Czwartek, 16 października 2014 roku

Godzina

Sala A

Sala B

12:45–14:15

Sesja dydaktyczna:
Nadciśnienie i mózg

Sesja międzynarodowa:
Stress, economic crisis and
cardiovascular disease

14:15–14:30

Przerwa kawowa

14:30–16:00

Sympozjum satelitarne 1
firmy KRKA: Sztuka
leczenia nadciśnienia
i dyslipidemii

Sympozjum satelitarne 2
firmy ResMed: Jak diagnozować
i leczyć zaburzenia
oddychania podczas snu
u pacjentów z chorobami
układu sercowo-naczyniowego?

16:00–16:15

Przerwa

16:15–17:45

Sesja wspólna z Polskim
Towarzystwem Kardiologicznym

Sesja wspólna z Polskim
Towarzystwem Nefrologicznym

17:45–18:15

Przerwa

18:15–20:30

Uroczystość otwarcia (wykład inauguracyjny: prof. Alberto Zanchetti),
koktajl powitalny

 

Piątek, 17 października 2014 roku

Godzina

Sala A

Sala B

Sala C

7:45–8:45

Sesja śniadaniowa: Sen
a choroby krążenia

Sesja śniadaniowa:
Zwężenie tętnicy
nerkowej — optymalne
decyzje w praktyce

 

8:45–9:00

Przerwa

9:00–10:30

Wspólna sesja z Polskim
Towarzystwem Diabetologicznym

Sesja dydaktyczna:
Nadciśnienie u dzieci
i młodzieży

Warsztaty Sandoz 1
24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego.
Praktyczne warsztaty — warsztat 1

Warsztaty Sandoz 2
24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego.
Praktyczne warsztaty — warsztat 2

10:30–11:15

Przerwa

10:30–11:15

Sesja prac oryginalnych — plakaty moderowane 1A: Epidemiologia i czynniki ryzyka
Sesja prac oryginalnych — plakaty moderowane 1B: Aspekty metaboliczne

11:15–11:30

Walne zgromadzenie
PTNT — termin 1

 

 

11:30–12:30

Walne zgromadzenie
PTNT — termin 2

 

 

12:15–13:15

Lunch

12:30–13:15

 

Spotkanie Konsultanta Krajowego

12:30–13:15

Sesja prac oryginalnych — plakaty moderowane 2A: Serce i naczynia
Sesja prac oryginalnych — plakaty moderowane 2B:
Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne

13:15–14:45

Sympozjum satelitarne 3
firmy Servier: Diament
czy brylant — co mogą
rekomendować nowe
wytyczne PTNT 2015?

Sesja dydaktyczna:
Postępy w naukach
podstawowych

 

14:45–15:15

Przerwa

15:15–17:15

Sesja międzynarodowa:
Novel aspects of hypertension research and management

   

17:15–17:30

Przerwa kawowa

17:30–19:15

Sesja plenerna: Kontrola
nadciśnienia tętniczego

 

 

20:00

Kolacja

 

Sobota, 18 października 2014 roku

Godzina

Sala A

Sala B

Sala C

7:45–8:15

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu

8:45–9:00

Przerwa

9:00–10:30

Sesja dydaktyczna:
Nadciśnienie hormonalne

Sesja dydaktyczna:
Serce i naczynia
w nadciśnieniu tętniczym

Sesja prac oryginalnych:
Aspekty diagnostyczne
i terapeutyczne, badania
eksperymentalne
— część 1

10:30–10:45

Przerwa

10:45–12:00

Sympozjum satelitarne 4
firmy Berlin-Chemie/Menarini:
Cztery podstawowe
grupy leków hipotensyjnych
— co nowego
wśród ich przedstawicieli?
Które leki wydają się
szczególnie interesujące?
Co odróżnia leki nowe od
starych?

 

Sesja prac oryginalnych:
Aspekty diagnostyczne
i terapeutyczne, badania
eksperymentalne
— część 2

12:00–12:45

Przerwa kawowa

12:45–14:15

Sesja dydaktyczna:
Terapia skojarzona i leki
złożone w nadciśnieniu
tętniczym — dla kogo
jakie kombinacje?

Sesja dydaktyczna:
Nadciśnienie tętnicze
w sytuacjach szczególnych

Sesja prac oryginalnych:
Epidemiologia i czynniki
ryzyka

14:15–14:30

Zakończenie zjazdu