Konkurs dla młodych naukowców

Skrócony regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”

  1. Celem konkursu jest nagrodzenie piętnastu urodzonych po 31 maja 1979 roku autorów najlepiej zrecenzowanych prac (bądź kierowników grup autorów w przypadku prac zbiorowych) zgłoszonych na XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
  2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury jest 15 dwudniowych pobytów w hotelu BEST WESTERN Villa Aqua Hotel w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 35, w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, na czas trwania XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, tj. 16–18 października 2014 roku.
  3. Aby zostać uczestnikiem konkursu, autor pracy (bądź kierownik grupy autorów) zobowiązany jest do nadesłania do 13 czerwca 2014 roku do godziny 23:59:59 pracy z dziedziny nadciśnienia tętniczego za pośrednictwem systemu zgłaszania prac naukowych na XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, zgodnie z ogólnym regulaminem zgłaszania prac, dostępnym na stronie w zakładce Zgłaszanie streszczeń
  4. Prace w terminie 1–30 czerwca 2014 roku będą oceniane przez ekspertów z dziedziny nadciśnienia tętniczego. Piętnaście prac o najwyższej końcowej średniej ocenie, spośród autorów (bądź kierowników grup autorów) urodzonych po 31 maja 1979 roku, zostanie nagrodzonych.
  5. Nagrodzeni autorzy (bądź kierownicy grup autorów) zostaną powiadomieni o tym fakcie przez organizatora konkursu — VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k. — do 21 lipca 2014 roku. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną na podany w systemie zgłaszania streszczeń adres e-mail bądź telefonicznie. 

Zgłoś streszczenie

Pełny regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”: Pobierz