Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz

Prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot

Prof. dr hab. n. med. Barbara Krupa-Wojciechowska

Prof. dr hab. n. med. Bożena Raszeja-Wanic

Prof. dr hab. n. med. Marek Sznajderman