Informacje ogólne

Miejsce:
Sheraton Sopot Hotel
Sopot, ul.Powstańców Warszawy 10

Termin:
16-18 października 2014 roku

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Zjeździe zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora ostatniego dnia Zjazdu (sobota).

Wydruk certyfikatu

Informujemy, że istnieje możliwość własnoręcznego wydrukowania certyfikatu 3 dni od zakończenia Zjazdu.

• W celu wydrukowania certyfikatu, należy wykorzystując własny login i hasło zalogować się na własny profil wybierając w menu  opcję Rejestracja

• Po zalogowaniu z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy zakładkę Wydruk Certyfikatu

• Następnie wybieramy opcję Pobierz certyfikat

• Po wyborze opcji (pobierz certyfikat) wygenerowany certyfikat  gotowy do wydruku pojawia się w nowym oknie.

• Po pojawieniu się gotowego szablonu prosimy o druk certyfikatu.


Opłaty
Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się  za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Koszty uczestnictwa znajdują się w zakładce Opłaty.

 

Organizator
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
e-mail: 14zjazdptnt@viamedica.pl

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).