Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 18–20 października 2012 roku w Krakowie.

Nasze spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii.

Program Zjazdu obejmuje sesje naukowe, edukacyjne oraz cykl seminariów mających ułatwić zdobycie umiejętności koniecznych w postępowaniu z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym. Znajdą się tu również sesje naukowe i dydaktyczne poświęcone głównie aspektom klinicznym nadciśnienia tętniczego.


Poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Trudności leczenia nadciśnienia tętniczego

  • Aktualne trendy w badaniach genetycznych w nadciśnieniu tętniczym

  • Leczenie nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej

  • Nowe metody leczenia nadciśnienia tętniczego

  • Nadciśnienie tętnicze a nowotwory złośliwe

  • NATPOL 2011 — wyniki

  • Zalecenia PTNT 2011 z perspektywy roku

Zachęcamy do udziału w sesjach naukowych organizowanych wspólnie z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Kardiologicznym oraz Polskim Towarzystwem Nefrologicznym.

Spotkamy się w Krakowie, mieście wielu zabytków i atrakcji, o ponad 600-letniej tradycji nauczania medycyny uniwersyteckiej. Mamy nadzieję, że zarówno bogaty program naukowo-dydaktyczny, jak i planowane imprezy towarzyszące przyniosą wszystkim uczestnikom wiele korzyści zawodowych i dostarczą miłych wrażeń.
 

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu