Sesje plakatowe

Prosimy o przygotowanie plakatu o wymiarach 70 × 100 cm (B1 w pionie), zawierającego tytuł pracy, nazwiska autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi praca.

Plakat należy umieścić w miejscu oznaczonym numerem pracy, wskazanym przez organizatorów, w czwartek 18 października 2012 roku do godz. 18.00, a następnie zdjąć w sobotę 20 października do godz. 15.00. Plakaty pozostawione po wyznaczonej godzinie zostaną usunięte przez obsługę Zjazdu.

Dodatkowo oczekujemy obecności autora plakatu w wybranym dniu, podczas przerw, według zaprezentowanego poniżej podziału.

Prezentacje plakatowe

Sesja plakatowa 1 (ABC) — piątek, 19 października 2012 roku, godz. 10.30–11.00

  • Sesja plakatowa 1A. Badania doświadczalne i aspekty metaboliczne
  • Sesja plakatowa 1B. Nadciśnienie wtórne
  • Sesja plakatowa 1C. Epidemiologia (1)

Sesja plakatowa 2 (ABCD) — piątek, 19 października 2012 roku, godz. 12.30–13.00

  • Sesja plakatowa 2A. Epidemiologia (2)
  • Sesja plakatowa 2B. Serce i naczynia
  • Sesja plakatowa 2C. Pomiar ciśnienia tętniczego
  • Sesja plakatowa 2D. Leczenie nadciśnienia tętniczego

 

Nr

Tytuł

Zgłaszający

Autorzy

1A — 1851

Udział nerwów nerkowych w patogenezie nadciśnienia sodowrażliwego

Agata Ziomber

Agata Ziomber
Katarzyna Ciesielczyk
Beata Skowron
Kajetan Juszczak
Piotr Thor
Dziwura-Ogonowska

1A — 1854

Korzystny wpływ estradiolu na ciśnienie tętnicze, a nie na gospodarkę węglowodanową i lipidową u kobiet z zespołem Turnera

Tomasz Irzyniec

Tomasz Irzyniec
Wacław Jeż
Monika Szypuła

1A — 1837

Związek nadciśnienia tętniczego i zespołu metabolicznego z poziomem testosteronu u kobiet w okresie około menopauzalnym

Agnieszka Olszanecka

Agnieszka Olszanecka
Danuta Czarnecka
Aneta Dragan
Kalina Kawecka-Jaszcz

1A — 1826

Stężenie wisfatyny w osoczu u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Sylwia Rotkegel

Andrzej Więcek
Sylwia Rotkegel
Urszula Spiechowicz-Zatoń
Jerzy Chudek
Rafał Ficek
Marcin Adamczak

1A — 1853

Wpływ leczenia nebiwololem i walsartanem na wahania ciśnienia tętniczego i rytmu serca w przebiegu bezdechu o typie obturacyjnym

Jacek Wolf

Jacek Wolf
Robert Wendt
Natasza Gilis-Siek
Joanna Kanarek
Wiesława Kucharska
Krzysztof Czechowicz
Krzysztof Narkiewicz

1A — 1823

Ciśnienie tętnicze, urykemia a uszkodzenie śródmiąższu nerek u chorych z białkomoczem

Marek Kretowicz

Marek Kretowicz
Rafał Bednarski
Andrzej Brymora
Beata Sulikowska
Dorota Śmigiel-Staszak
Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Jacek Manitius

1A — 1869

Czy nadwaga i otyłość są nadal problemem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?

Grażyna Kobus

Grażyna Kobus
Jakub Krajewski
Hanna Bachórzewska-Gajewska
Jolanta Małyszko
Anna Tomaszuk-Kazberuk

1B — 1857

Guz chromochłonny/przyzwojak u dzieci z nadciśnieniem tętniczym

Jolanta Antoniewicz

Jolanta Antoniewicz
Mariola Pęczkowska
Andrzej Januszewicz
Bożena Dembowska-Bagińska
Andrzej Kościesza
Anna Kamińska
Piotr Kaliciński
Małgorzata Baka-Ostrowska
Ryszard Grenda

1B — 1828

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży z anomaliami unaczynienia nerek

Piotr Skrzypczyk

Piotr Skrzypczyk
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Michał Brzewski
Magdalena Okarska-Napierała
Hanna Szymanik-Grzelak
Małgorzata Mizerska-Wasiak
Maria Roszkowska-Blaim

1B — 1819

Oxyholter – wiarygodne narzędzie przesiewowe u pacjentów wysokiego ryzyka z zaburzeniami oddychania podczas snu

Monika Tomaszewska-Kiecana

Monika Tomaszewska-Kiecana
Juliusz Rawdanowicz
Magdalena Rostek
Izabela Załęska-Zydlewska
Mirosław Dłużniewski
Magdalena Gałecka-Nowak

1B — 1855

Występowanie bezdechu sennego i kontrola ciśnienia tętniczego w grupie mężczyzn po przebytym zawale serca

Jacek Wolf

Robert Wendt
Jacek Wolf
Michał Bohdan
Robert Nowak
Karina Stopikowska
Ewa Świerblewska
Katarzyna Kunicka
Wiesława Kucharska
Marcin Gruchała
Andrzej Rynkiewicz
Krzysztof Narkiewicz

1B — 1809

Objętość kłębuszków nerkowych u dawców narządów do transplantacji zmarłych z powodu krwotoku śródmózgowego

Marcin Adamczak

Katarzyna Kwiecień
Katarzyna Konat
Henryk Karkoszka
Magdalena Szotowska
Marcin Adamczak
Andrzej Więcek

1B — 1824

Zwężenie tętnicy nerkowej u 10-letniego chłopca, 5 lat po zakończeniu leczenia neuroblastoma nadnercza lewego — opis przypadku

Jolanta Węglarska

Jolanta Węglarska
Jarosław Mądzik
Maria Uliasz

1B — 1816

Ocena zależności pomiędzy ilością nacieków zapalnych w śródmiąższu nerki u chorych z nefropatią IGA a wartościami ciśnienia tętniczego w trakcie 4-letniej obserwacji po biopsji nerki

Joanna Wiechecka-Korenkiewicz

Joanna Wiechecka-Korenkiewicz
Jacek Manitius
Paweł Stróżecki
Jadwiga Korenkiewicz
Andrzej Marszałek
Grażyna Sypniewska

1B — 1842

Wpływ nadciśnienia tętniczego na przerost lewej komory serca u dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Dorota Drożdż

Dorota Drożdż
Zbigniew Kordon
Przemko Kwinta
Katarzyna Zachwieja
Monika Miklaszewska
Andrzej Rudziński
Jacek A Pietrzyk.

1C — 1820

Czy pielęgniarki są przygotowane do samodzielnego poradnictwa na temat zaleceń dietetycznych stosowanych w prewencji nadciśnienia tętniczego?

Hanna Grabowska

Hanna Grabowska
Władysław Grabowski
Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Dariusz Świetlik
Krzysztof Narkiewicz

1C — 1859

Ocena poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa województwa łódzkiego na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań

Marta Michalska

Marta Michalska
Anna Gluba
Agata Bielecka-Dąbrowa
Jacek Rysz
Maciej Banach

1C — 1817

Poziom wsparcia społecznego a umieralność chorych na nadciśnienie tętnicze w obserwacji 6-letniej.

Marek Klocek

Marek Klocek
Kalina Kawecka-Jaszcz

1C — 1835

Ocena średniego ciśnienia tętniczego oraz wybranych parametrów laboratoryjnych w populacji 681 pacjentów poradni lekarza rodzinnego powiatu pleszewskiego

Karolina Hoffmann

Piotr Matyjaszczyk
Karolina Hoffmann
Wiesław Bryl

1C — 1865

Zdrowie to podstawa — znaczenie akcji profilaktycznych

Anna Piekarska

Anna Marta Piekarska
Mateusz Mielewczyk
Joanna Bartkowiak
Michał Jerzy Dopierała
Ariadna Zybek
Jakub Roztropiński
Beata Stepanow
Arkadiusz Niklas
Andrzej Tykarski

1C — 1856

Jak zmienia się ciśnienie tętnicze w zależności od wieku pacjentów hospitalizowanych — obserwacja wielospecjalistycznego oddziału internistycznego

Krzysztof Marczewski 

Igor Perehubka
Iwona Ciuba
Marek Maciejewski
Krzysztof Marczewski

1C — 1834

Występowanie nadciśnienia tętniczego i nadmiernej masy ciała w populacji pacjentów poradni lekarza rodzinnego w powiecie pleszewskim

Karolina Hoffmann

Piotr Matyjaszczyk
Karolina Hoffmann
Wiesław Bryl


2A — 1849

Stopień kontroli nadciśnienia tętniczego w Polsce w dużej grupie chorych — wyniki badania POL-FOKUS

Aleksander Prejbisz

Aleksander Prejbisz
Jerzy Gąsowski
Marek Klocek
Roman Topór-Mądry
Wiktoria Leśniak
Roman Jaeschke
Paulina Szczepaniak
Magdalane Michałejko
Kalina Kawecka-Jaszcz
Krzysztof Narkiewicz
Andrzej Januszewicz

2A — 1847

Charakterystyka nadciśnienia u starszych rezydentów ośrodków opieki długoterminowej.

Barbara Gryglewska

Barbara Gryglewska
Jadwiga Wojkowska-Mach
Anna Głuszewska
Tomasz Grodzicki
Piotr Heczko

2A — 1811

Czy osoby z ciśnieniem wysokim prawidłowym mają gorszy profil czynników ryzyka chorób układu krążenia?

Aleksandra Piwońska

Aleksandra Piwońska
Walerian Piotrowski
Grażyna Broda

2A — 1818

Czy osoby z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym różnią się czynnikami ryzyka CHUK od osób z ciśnieniem optymalnym?

Walerian Piotrowski

Maria Polakowska
Walerian Piotrowski

2A — 1868

Nadciśnienie tętnicze u pacjentów po 65. roku życia kierowanych na koronarografię

Grażyna Kobus

Grażyna Kobus
Izabela Stasiewicz
Hanna Bachórzewska-Gajewska
Jolanta Małyszko
Małgorzata Zalewska-Adamiec

2A — 1833

Występowanie nadciśnienia tętniczego w populacji młodych dorosłych w wieku 19–25 lat

Karolina Hoffmann

Karolina Hoffmann
Wiesław Bryl
Aneta Rzesoś
Danuta Pupek-Musialik

2A — 1829

Ocena wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia erekcji u mężczyzn rehabilitowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca

Zygmunt Domagała

Dariusz Kałka
Zygmunt Domagała
Jacek Dworak
Joanna Wojcieszczyk
Krzysztof Womperski
Wojciech Marciniak
Leszek Rusiecki
Piotr Kolęda
Witold Pilecki

2B — 1831

Sztywność aorty a funkcja rozkurczowa lewej komory

Wiktoria Wojciechowska

Wiktoria Wojciechowska
Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Agnieszka Olszanecka
Kalina Kawecka-Jaszcz
Danuta Czarnecka

2B — 1843

Frakcja wyrzutowa lewej komory a parametry przepływu w tętnicy środkowej mózgu

Aleksander Kwater

Aleksander Kwater
Jerzy Gąsowski
Jarosław Królczyk
Tomasz Grodzicki

2B — 1821

Predyktory wieku naczyniowego w populacji osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, różnice płci

Maria Łoboz-Rudnicka

Maria Łoboz-Rudnicka
Joanna Jaroch
Zbigniew Bociąga
Ewa Kruszyńska
Barbara Ciecierzyńska
Magdalena Dziuba
Krzysztof Dudek
Izabela Uchmanowicz
Krystyna Łoboz-Grudzień

2B — 1825

Sztywność tętnic szyjnych jest niezależnym czynnikiem determinującym przerost koncentryczny lewej komory w nadciśnieniu tętniczym

Barbara Ciecierzyńska

J.Jaroch
K.Łoboz-Grudzień
S. Magda
M. Florescu
Z. Bociąga
A.O. Ciobanu
E. Kruszyńska
K. Dudek
D. Vinereanu

2B — 1861

Rokowanie wczesne u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST a przesączanie kłębuszkowe

Paweł Salwa

Paweł Salwa
Iwona Gorczyca-Michta
Beata Wożakowska-Kapłon

2B — 1814

Grubość kompleksu błony wewnętrznej i środkowej oraz wskaźnik kostka–ramię u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz chorobą niedokrwienną serca

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz
Anna Posadzy-Małaczyńska
Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel

2B — 1815

Prędkość fali tętna a ryzyko sercowo-naczyniowe u hipertoników i normotoników

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz
Anna Posadzy-Małaczyńska

2C — 1832

Zmienność centralnego ciśnienia tętniczego jest związana z grubością kompleksu błona wewnętrzna–błona środkowa a nocne obniżenie ciśnienia centralnego z masą lewej komory u nieleczonych osób z nadciśnieniem tętniczym

Agnieszka Bednarek

Agnieszka Bednarek
Piotr Jankowski
Agnieszka Olszanecka
Adam Windak
Kalina Kawecka-Jaszcz
Danuta Czarnecka

2C — 1866

Częstość akcji serca i zmienność ciśnienia tętniczego w trakcie adaptacji wysokogórskiej

Urszula Czubek

Jacek Bednarek
Urszula Czubek
Anna Engel
Jecek Lelakowski
Jadwiga Nessler

2C — 1871

Zmienność ciśnienia tętniczego i akcja serca w podostrej fazie udaru mózgu jako predykatory stanu funkcjonalnego po udarze niedokrwiennym mózgu

Dariusz Gąsecki

Dariusz Gąsecki
Mariusz Kwarciany
Kamil Kowalczyk
Walenty Nyka
Agnieszka Rojek
Krzysztof Narkiewicz
Pierre Boutouyrie
Stephane Laurent

2C — 1858

24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i nadciśnieniem tętniczym nerkopochodnym

Piotr Skrzypczyk

Piotr Skrzypczyk
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Maria Roszkowska-Blaim

2C — 1808

Wpływ jednorazowej dawki tzw. „napoju energetyzującego” na ciśnienie tętnicze krwi i częstość tętna u osób zdrowych

Magdalena Szotowska

Magdalena Szotowska
Magdalena Bartmańska
Katarzyna Wyskida
Miłosz Bąba
Maciej Tarski
Marcin Adamczak
Andrzej Więcek

2C — 1860

Związek wskaźnika kostka–ramię z innymi markerami powikłań narządowych u osób z nadciśnieniem tętniczym

Anna Szyndler

Anna Szyndler
Teresa Fabiszewska
Robert Nowak
Krzysztof Czechowicz
Andżelina Dubiela
Katarzyna Polonis
Wiesława Kucharska
Agnieszka Rojek
Pierre Boutouyrie
Stephane Laurent
Krzysztof Narkiewicz

2C — 1813

Pomiary ciśnienia tętniczego w trakcie nagłych wizyt u lekarza POZ umożliwiają wiarygodną ocenę kontroli ciśnienia tętniczego

Bartosz Symonides

Bartosz Symonides
Emilia Kudraszew
Magdalena Cieplak
Zbigniew Gaciong
Czesław Ducki

2D — 1838

Czynniki warunkujące stosowanie się do zaleceń lekarskich w zakresie aktywności fizycznej pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Maryla Kocowska
Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Hanna Denderska
Katarzyna Szczudrawa
Danuta Czarnecka

2D — 1863

Uzdrowiskowe leczenie nadciśnienia tętniczego — jaki to ma sens w roku 2012?

Krzysztof Marczewski 

Krzysztof Marczewski
Dorota Boniek-Poprawa
Michał Słomian
Agnieszka Sawicka

2D — 1867

Rodzaj modyfikacji leczenia farmakologicznego u pacjentów ze złą kontrolą nadciśnienia tętniczego — analiza retrospektywna

Iwonna Grzywanowska-Łaniewska

Iwonna Grzywanowska-Łaniewska
Mirosław Dłuzniewski

2D — 1845

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych onkologicznych — obserwacja oddziału nadciśnienia tętniczego

Krzysztof Marczewski 

Iwona Ciuba
Igor Perehubka
Krzysztof Marczewski

2D — 1873

Inhibitory enzymu konwertującego a ryzyko zgonu w szpiczaku mnogim

Krzysztof Marczewski

Krzysztof Marczewski
Joanna Wszoła-Kleinrok
Igor Perehubka
Iwona Ciuba

2D — 1827

Czynniki ryzyka migotania przedsionków w populacji hospitalizowanych chorych z nadciśnieniem tętniczym

Iwona Gorczyca-Michta

Iwona Gorczyca-Michta
Paweł Salwa
Beata Wożakowska-Kapłon

2D — 1864

Terapia nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej

Anna Piekarska

Anna Marta Piekarska
Joanna Bartkowiak
Maria Kulus
Jakub Roztropiński
Agata Grzelka
Sylwia Zawada
Mateusz Mielewczyk
Arkadiusz Niklas
Andrzej Tykarski