Sesje naukowe

Prezentacje ustne odbędą się podczas sesji naukowych zaplanowanych na dzień 20 października 2012 roku (sobota), godz. 8.00–9.00, w salach A, B i C w budynku Auditorium Maximum UJ.

Prosimy o przygotowanie 10-minutowej prezentacji w programie MS Power Point 2003 lub 2007 oraz przesłanie jej na adres e-mail: magdalena.kotynia@viamedica.pl najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku.

Autorów uprzejmie prosimy o obecność 15 minut przed rozpoczęciem i w trakcie wyznaczonej sesji, według zaprezentowanego poniżej podziału na sale.

Sala A
Sesja naukowa 1. Epidemiologia

Przewodniczą: dr n. med. Marek Klocek, dr n. med. Aleksander Prejbisz

Lp.

Nr

Tytuł

Zgłaszający

Autorzy

 1.  

1839

Występowanie zjawiska wielochorobowości w grupie starszych pacjentów z chorobą nadciśnieniową — wyniki badania POLSENIOR

Anna Skalska

Barbara Wizner
Anna Skalska
Karolina Piotrowicz

Alicja Klich-Rączka
Tomasz Grodzicki

 1.  

1840

Leczenie nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Tomasz Tomasik

Tomasz Tomasik
Adam Windak
Jacek Józwiak
Bohumil Seifert

Janko Kersnik
Elżbieta Kryj-Radziszewska

 1.  

1848

Częstość występowania obturacyjnego bezdechu sennego oraz wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym — badanie RESIST-POL

Aleksander Prejbisz

Elżbieta Florczak
Aleksander Prejbisz
Elżbieta Szwench
Przemysław Bieleń
Ewa Warchoł
Paweł Śliwiński
Anna Klisiewicz
Ilona Michałowska
Magdalena Januszewicz
Hanna Janaszek-Sitkowska

Katarzyna Paschalis-Purtak
Bogna Puciłowska-Jankowska
Tomasz Oleksiuk
Piotr Hoffman
Andrzej Więcek
Krzysztof Narkiewicz
Andrzej Januszewicz

 1.  

1836

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze u chorych na raka piersi z nadekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu typu 2

Grzegorz Piotrowski

Grzegorz Piotrowski
Rafał Gawor
Maciej Banasiak
Paweł Strzelecki

Michał Majzner
Piotr Potemski
Zenon Gawor

 1.  

1852

Zaburzenia snu a stopień kontroli nadciśnienia tętniczego w dużej populacji chorych na nadciśnienie tętnicze — badanie POL-FOKUS

Aleksander Prejbisz

Aleksander Prejbisz
Marek Klocek
Jerzy Gąsowski
Waldemar Szelenberger
Roman Topór-Mądry
Wiktoria Leśniak

Roman Jaeschke
Paulina Szczepaniak
Magdalena Michałejko
Kalina Kawecka-Jaszcz
Krzysztof Narkiewicz
Andrzej Januszewicz

Sala B
Sesja naukowa 2. Serce i naczynia

Przewodniczą: dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, dr n. med. Katarzyna Styczkiewicz

Lp.

Nr

Tytuł

Zgłaszający

Autorzy

 1.  

1850

Geometria i masa lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze — związek z nasileniem obturacyjnego bezdechu sennego. Badanie RESIST-POL

Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski
Elżbieta Florczak
Anna Klisiewicz
Przemysław Bieleń
Aleksander Prejbisz
Elżbieta Szwench

 Ewa Warchoł

Hanna Janaszek-Sitkowska
Bogna Puciłowska-Jankowska
Paweł Śliwiński
Andrzej Januszewicz
Piotr Hoffman

 1.  

1872

Prędkość fali tętna jest związana z wczesnym rokowaniem po udarze niedokrwiennym mózgu

Dariusz Gąsecki

Dariusz Gąsecki
Mariusz Kwarciany
Kamil Kowalczyk
Walenty Nyka

Agnieszka Rojek
Krzysztof Narkiewicz
Pierre Boutouyrie
Stephane Laurent

 1.  

1846

Przebudowa mięśnia sercowego a zmiany w skórnym mikrokrążeniu po niedokrwieniu u osób z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Barbara Gryglewska

Barbara Gryglewska
Marcin Cwynar

 

Tomasz Grodzicki

 1.  

1822

Remodeling lewego przedsionka jest wczesną zmianą strukturalną serca w nadciśnieniu tętniczym

Barbara Ciecierzyńska

Barbara Ciecierzyńska
Joanna Jaroch
Ewa Kruszyńska
Zbigniew Bociąga
Maria Łoboz-Rudnicka

Wojciech Rychard
Jacek Polański
Krzysztof Dudek
Krystyna Łoboz-Grudzień

 1.  

1830

Produkty zaawansowanej oksydacji białek (AOPP), nowy marker stresu oksydacyjnego, jest związany z grubością kompleksu IMT w tętnicy szyjnej

Łukasz Klima

Łukasz Klima
Kalina Kawecka-Jaszcz
Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Jan Menne

Agnieszka Olszanecka
Wiktoria Wojciechowska
Grzegorz Bilo
Danuta Czarnecka

 

Sala C
Sesja naukowa 3. Pomiar ciśnienia i aspekty metaboliczne

Przewodniczą: dr n. med. Marzena Chrostowska, dr hab. n. med. Marcin Adamczak

Lp.

Nr

Tytuł

Zgłaszający

Autorzy

 1.  

1841

Osoby z cukrzycą mają wyższe ciśnienie centralne

Dorota Dębicka-Dąbrowska

Dorota Dębicka-Dąbrowska
P. Jankowski.
M. Kloch-Badełek

J. Wiliński

M. Brzozowska-Kiszka
K. Kawecka-Jaszcz
D. Czarnecka

 1.  

1812

Związek polimorfizmu a-173g podjednostki gamma nabłonkowego kanału sodowego (SCNN1g) ze zmianami ciśnienia tętniczego i wskaźników funkcji nerek w długoterminowej obserwacji populacji ogólnej

Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Agnieszka Olszanecka

 

Wiktoria Wojciechowska

Danuta Czarnecka
Kalina Kawecka-Jaszcz

 1.  

1810

Występowanie i czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego wśród dzieci w wieku 7 lat urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała (≤ 1000 g)

Przemko Kwinta

Przemko Kwinta
Małgorzata Klimek
Dorota Drożdż

Andrzej Grudzień
Mateusz Jagła
Jacek Pietrzyk

 1.  

1862

Wpływ migotania przedsionków na zgodność różnych metod pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

Eliza Miszkowska

Eliza Miszkowska
Jacek Wolf
Ewa Świerblewska

Katarzyna Kunicka
Krzysztof Narkiewicz
Leszek Bieniaszewski

 1.  

1844

Ocena związku pomiędzy geometrią i funkcją skurczową lewej komory a zespołem metabolicznym u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Badanie RESIST-POL

Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski
Elżbieta Florczak
Anna Klisiewicz
Aleksander Prejbisz
Elżbieta Szwench
Ewa Warchoł

Marek Kabat
Katarzyna Paschalis-Purtak
Andrzej Januszewicz
Piotr Hoffman