Opłata rejestracyjna

Uprzejmie informujemy, iż podczas Zjazdu będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

Opłata rejestracyjna

do 30.06.2012

od 01.07.2012

od 01.09.2012

Członkowie PTNT

200 zł

300 zł

400 zł

Pozostali lekarze

300 zł

400 zł

500 zł

Pielęgniarki, studenci medycyny oraz emeryci (za potwierdzeniem)

100 zł

100 zł

100 zł

Uczestnictwo w imprezie towarzyskiej w Operze Krakowskiej dla osób nieuczestniczących w Zjeździe PTNT, pielęgniarek, studentów medycyny oraz emerytów*

   

100 zł


*Liczba biletów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pełna opłata rejestracyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm

 • uczestnictwo w Uroczystości Otwarcia i Zamknięcia Zjazdu

 • uczestnictwo w imprezie towarzyskiej w Operze Krakowskiej- spotkanie będzie połączone z bankietem

 • materiały zjazdowe (terminowa wpłata)

 • kawę i poczęstunki
   

Opłata dla pielęgniarek, studentów medycyny oraz emerytów obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm

 • uczestnictwo w Uroczystości Otwarcia i Zamknięcia Zjazdu

 • kawę i poczęstunki

 

Osoby, które zarejestrowały się, ale nie dokonają opłaty do dni 15 października 2012 roku oraz będą dokonywały rejestracji na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów zjazdowych oraz wstępu na imprezę towarzyską w Operze Krakowskiej.

 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się  za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Opłatę należy wpłacać na konto:
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk

94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem13 zjazd ptnt

 

FAKTURY  VAT
Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę FV:

 • Odbiór osobisty na konferencji   -   0,00 PLN
 • Wysyłka e-mailem   -   0,00 PLN
 • List zwykły polecony   -   3,75 PLN
 • Kurier   -   15,00 PLN

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracji.


 

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Zjeździe należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: sok@viamedica.pl.W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Zjazdem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów