Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 14-16 października 2010 roku w Szczecinie. Nasze spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii.

Program Zjazdu obejmuje sesje naukowe, edukacyjne oraz cykl seminariów mających ułatwić zdobycie umiejętności koniecznych w postępowaniu z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym. Znajdą się tu również sesje naukowe i dydaktyczne poświęcone głównie aspektom klinicznym nadciśnienia tętniczego.
Poruszane będą następujące zagadnienia:

  • prewencja nadciśnienia;
  • epidemiologia;
  • nieinwazyjne badania naczyniowe;
  • optymalna farmakoterapia;
  • postępowanie w przypadku nadciśnienia towarzyszącego cukrzycy,
    otyłości, chorobom nerek, ciąży i menopauzie;
  • nadciśnienie oporne;
  • nadciśnienie wtórne - algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Nowością będzie seria warsztatów "Repetytorium z hipertensjologii". Tę część programu szczególnie polecamy osobom będącym w trakcie odbywania specjalizacji z hipertensjologii lub ją planujących.

Mamy nadzieję, że zarówno bogaty program naukowo-dydaktyczny jak i planowane imprezy towarzyszące przyniosą wszystkim uczestnikom wiele korzyści zawodowych i dostarczą miłych wrażeń.

Zapraszamy Państwa do Szczecina - miasto zieleni, kwitnących magnolii i platanów. Dzięki swoim gwiaździstym placom nazywane jest Paryżem Północy. Miasto niekonwencjonalnych wydarzeń - inspiruje jazzem (Festiwal "Zmagania jazzowe"), teatrem (najstarszy w Polsce Festiwal Teatralny Kontrapunkt) i malarstwem (awangardowy Festiwal Malarstwa Współczesnego). Szczecin to także port transgraniczny i chociaż leży 100 km od morza to do centrum miasta wpływają największe żaglowce świata.

Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
prof. dr hab. med. Krystyna Widecka