Patronat

Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Władysław Husejko

Prezydent Miasta Szczecina

Piotr Krzystek

JM Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej
prof. dr hab. Przemysław Nowacki