Opłata rejestracyjna

Osobom rejestrującym się po 30 Września 2010 roku nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych oraz lunchy i wejścia na imprezę towarzyszącą.

Opłata rejestracyjna

  Do 30.06.2010 r. po 30.06.2010 r.
Członkowie PTNT 200 zł 300 zł
Pozostali lekarze 300 zł 400 zł
Pielęgniarki* 25 zł 25 zł
Studenci* 25 zł 25 zł

*W ramach opłaty gwarantujemy jedynie pozycje oznaczone *


Pełna opłata zjazdowa obejmuje

· uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm

· uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu

· materiały zjazdowe (terminowa wpłata)

· lunche (kupony na lunch wraz z materiałami zjazdowymi będą wydawane w biurze obsługi zjazdu)

· kawę i poczęstunek
 

*Opłata dla studentów i pielęgniarek obejmuje

· uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm

· uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia Zjazdu

· kawę i poczęstunek


Opłatę należy wpłacać na konto:
Via Medica sp. z o.o. sp.k.
80-180 Gdańsk ul. Świętokrzyska 73

FORTIS BANK POLSKA S.A. Oddział Gdańsk
82 1600 1303 0004 1007 1001 7151
Z dopiskiem „12 zjazd ptnt
 

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres sok@viamedica.pl. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów