Komitet organizacyjny

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Krystyna Widecka

Vice-przewodniczący: dr hab. med. Tomasz Miazgowski

Sekretarz: dr med. Joanna Dziwura

Członkowie:

Prof. dr hab. med.  Barbara Krzyżanowska-Świniarska

Dr med. Katarzyna Iskierska

Dr med. Bogumiła Telatyńska-Śmieszek

Dr med. Beata Pełka-Lalik

Dr med. Anna Hajduk

Dr med. Artur Pudło

Dr inż. Joanna Ziemak

Lek. med. Joanna Porzezińska

Lek. med. Anna Brzeska

Lek. med. Marzena Noworyta-Ziętara

Lek. med. Agnieszka Major

Barbara Biedrzycka

Barbara Łuksza